Tiêu chuẩn xây dựng WELL là một chứng nhận cho các tòa nhà và tổ chức mang lại không gian có chủ đích nhằm nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của con người. 

Được hỗ trợ bởi nghiên cứu khoa học mới nhất, WELL bao gồm các chiến lược nhằm mục đích nâng cao sức khỏe bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện cho các thiết kế, các giao thức, chính sách hoạt động và cam kết thúc đẩy văn hóa, sức khỏe. 

Tiêu chuẩn Xây dựng WELL là tiêu chuẩn hàng đầu cho các tòa nhà, không gian nội thất và các cộng đồng đang tìm cách thực hiện, xác nhận và đo lường các tính năng hỗ trợ và nâng cao sức khỏe và thể chất của người sử dụng.

WELL được phát triển bằng cách tích hợp các nghiên cứu khoa học, y tế, các tài liệu về sức khỏe môi trường, các yếu tố hành vi, kết quả sức khỏe và các yếu tố rủi ro nhân khẩu học ảnh hưởng đến sức khỏe kết hợp với các ứng dụng thực tiễn hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và quản lý tòa nhà.

The WELL Building Standard

Tiêu chuẩn xây dựng WELL kết hợp các thực tiễn trong thiết kế và xây dựng với sức khỏe dựa trên những bằng chứng và can thiệp chăm sóc sức khỏe. Nó khai thác môi trường xây dựng như một phương tiện để hỗ trợ sức khỏe con người, hạnh phúc và tiện nghi. Những không gian được chứng nhận WELL có thể dẫn đến một môi trường mà giúp nâng cao dinh dưỡng, thể thao, tâm trạng, giấc ngủ, tiện nghi và hiệu suất cho những người cư trú trong các tòa nhà. Điều đó đạt được một phần bởi việc thực hiện những chiến lược, những chương trình, những công nghệ được thiết kế để khuyến khích lối sống lành mạnh, năng động hơn và giảm thiểu người cư trú tiếp xúc với những hóa chất độc hại và những chất ô nhiễm.

Tiêu chuẩn xây dựng WELL là thành quả của bảy năm nghiên cứu nghiêm ngặt với sự cộng tác của các bác sĩ, nhà khoa học hàng đầu và chuyên gia đầu ngành. Tiêu chuẩn WELL được tiên phong bởi Delos1 và được quản lý bởi Viện Xây dựng quốc tế WELL, được bên thứ ba chứng nhận thông qua sự cộng tác của IWBI2 với chứng nhận công trình xanh – cơ quan chứng nhận cho hệ thống đánh giá công trình xanh LEED.

Tiêu chuẩn WELL đặt trọng tâm vào sức khỏe của người sử dụng tại nơi làm việc bởi lẽ nhiều người chúng ta đang dành rất nhiều thời gian để làm việc. Nó là tiêu chuẩn phù hợp với thời đại ngày nay khi mà người ta bắt đầu xem xét nhìn nhận lại về sức khỏe cũng như tìm kiếm cách làm việc ít căng thẳng.

Trong bối cảnh Delos tạo ra tiêu chuẩn để xây dựng môi trường lành mạnh, thống kê của Cục bảo vệ môi trường Mỹ đã đem lại ảnh hưởng lớn. Theo thống kê, con người sử dụng 90% mỗi ngày ở trong phòng. Trong số đó, thời gian làm việc tại văn phòng đương nhiên chiếm phần lớn, và không khó để hình dung về ảnh hưởng lớn mà văn phòng tác động lên chúng ta.

Delos cho rằng mô hình tòa nhà trong tương lai sẽ tiếp tục hướng quan tâm đến việc duy trì nguồn tài nguyên môi trường, đồng thời cân nhắc đến mặt sức khỏe của người lao động tại đó. Nó giúp tạo nên nơi làm việc cho thế hệ tiếp theo mà ở đó con người có thể sống và làm việc lâu dài tại đó. Chúng ta đang tiến đến bước ngoặt lớn trong việc nhìn nhận về văn phòng hiện tại.

(1) Delos: Công ty bất động sản và công nghệ chăm sóc sức khỏe

(2) IWBI: Công ty lợi ích công cộng với sứ mệnh nâng cao sức khỏe và hạnh phúc con người thông qua môi trường xây dựng.