Quan tâm đến sức khỏe cũng như phúc lợi xã hội, Thụy Điển luôn đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cộng với nền khoa học hiện đại, Thụy Điển đã và đang nghiên cứu phát triển Robot có khả năng tương tác với cảm xúc của con người, nhằm phục vụ con người tốt hơn.

Menet.vn