Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người tắm nước lạnh có số ngày nghỉ ốm ít hơn hẳn những người chỉ tắm nước âm. Họ đã tiến hành thử nghiệm? Cùng menet theo dõi nhé.