Bạn có thể tưởng tượng được không nếu các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được lai tạo với nhau. Chẳng hạn ông “thánh cướp biển” Johnny Depp lại kết hợp với “anh hùng thành Troy” Brad Pitt. Trông sẽ thế nào nhỉ? Thật sự thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một nghệ sĩ người Pháp tên là Benjamin không biết bằng cách nào nhưng đã làm được điều đó. Hãy xem những hình ảnh dưới đây và đoán đó là ai nhé!

Johnny Depp version Brad Pitt =))